TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

LỊCH LÀM VIỆC của Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ Từ 01/7/2019 đến 05/7/2019

01/07/2019

THỨ HAI: ngày 01/7/2019

            - 08h00: Các Phó Viện trưởng họp giao ban cùng Lãnh đạo các phòng.

            - 10h00: Hội đồng tuyển dụng phỏng vấn các ứng cử viên đủ điều kiện tuyển. Địa điểm Viện Kinh tế Xã hội.

            - 14h00: Hội đồng tuyển dụng phỏng vấn các ứng cử viên đủ điều kiện tuyển. Địa điểm Viện Kinh tế Xã hội.

THỨ BA: ngày 02/7/2019

            - 07h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

            - 13h00: P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

            - 14h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng dự Hội thảo lấy ý kiến kế hoạch phát triển vườn du lịch sinh thái tại xã Trường Thành. Địa điểm UBND xã Trường Thành.

THỨ : ngày 03/7/2019

            - 07h00: Các Phó Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

            - 13h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng làm việc tại cơ quan.

            - 13h30: P.VT Võ Minh Cảnh dự họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm tại Văn phòng Thành ủy.

THỨ NĂM: ngày 04/7/2019

            - 07h00: P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

            - 08h00: P.VT Huỳnh Văn Tùng dự Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Địa điểm tại phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND thành phố.( Cả ngày)

            - 13h00: P.VT Võ Minh Cảnh làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 05/7/2019

            - 08h00: Hội đồng tuyển dụng phỏng vấn các ứng cử viên đủ điều kiện dự tuyển. Địa điểm Viện Kinh tế Xã hội.

            - 14h00: Hội đồng tuyển dụng phỏng vấn các ứng cử viên đủ điều kiện dự tuyển. Địa điểm Viện Kinh tế Xã hội.

 

THỨ BẢY: ngày 06/7/2019

            - 09h45: Lãnh đạo Viện, đại diện Văn phòng và 02 phòng chuyên môn làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Địa điểm phòng họp, Văn phòng UBND thành phố.