Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ và Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ - Đại học Cần Thơ (20/02/2017)

01/03/2017

Hôm nay, ngày 20/02/2017 tại Nhà Điều hành Đại học Cần Thơ diễn ra buổi lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2017 – 2020, giữa Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ và Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ - Đại học Cần Thơ.

Tham dự buổi Ký kết gồm có lãnh đạo của hai đơn vị gồm Ông Nguyễn Trọng Cường – Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ, PGS. TS. Nguyễn Phú Son – Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ - Đại học Cần Thơ, cùng các Phó Viện trưởng, Phó Giám đốc và đại diện các phòng ban.

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ - Đại học Cần Thơ là đơn vị tham mưu và giúp cho Ban Giám hiệu quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, dịch vụ, phát triển và chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Cần Thơ. Đây cũng là đơn vị có nhiều ưu thế về nguồn nhân lực kỹ thuật cao và là cơ quan Trung ương đóng tại địa phương.

Với chức năng tham mưu cho Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Ông Nguyễn Trọng Cường đánh giá cao các nỗ lực và thành tựu mà Trung tâm đạt được trong thời gian qua. Tại buổi Ký kết, các đại diện 2 đơn vị cùng thảo luận các nội dung hợp tác dựa trên chức năng và nhiệm vụ của cả 2 bên. Bao gồm: (1) hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế - xã hội từ NSNN và xã hội hóa; (2) đào tạo, huấn luyện ngắn hạn; (3) chuyển giao công nghệ; (4) hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp trong nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ, giới thiệu và phân phối sản phẩm cho doanh nghiệp.

PGS. TS. Nguyễn Phú Son kỳ vọng sự hợp tác giữa Viện và Trung tâm tạo nên một sự kết hợp hiệu quả giữa cơ quan trung ương và địa phương, thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở tận dụng nguồn lực của cả 2 bên, đặc biệt là thương mại hóa sản phẩm công nghệ của Đại học Cần Thơ, đưa các công trình nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Tin, ảnh: Khánh Giang (CIDS)

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video