Lấy ý kiến Dự thảo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

16/05/2022

Thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị định, nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương về tổ chức lập Quy hoạch cấp tỉnh và Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1056/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức lập và hoàn thành dự thảo Quy hoạch thành phố Cần Thơ.

Căn cứ Điều 32 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trân trọng đề nghị Quý cơ quan tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch thành phố  Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ý kiến đóng góp của Quý cơ quan đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ gửi về Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ số 09 Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ; hộp thư điện tử vkt@cantho.gov.vn // cids@cids.org.vn  (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, số 17, đường Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hộp thư điện tử: sokhdt@cantho.gov.vn) thời gian trước ngày 09 tháng 6 năm 2022, để tiếp thu, hoàn chỉnh trình cấp thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh, nội dung ý kiến có thể thực hiện trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Thành ủy Cần Thơ tại địa chỉ http://thanhuycantho.vn, Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ tại địa chỉ https://www.cantho.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ tại địa chỉ http://cantho.gov.vn/wps/portal/sokhdt.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ mong nhận được ý kiến của Quý cơ quan và địa phương đóng góp cho dự thảo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

 

Nội dung liên quan:

1. Công văn 1722 Lấy ý kiến Dự thảo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2. Báo cáo tổng hợp quy hoạch thành phố Cần Thơ

3. Báo cáo tóm tắt quy hoạch thành phố Cần Thơ

4. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch thành phố Cần Thơ

5. Báo cáo tóm tắt quy hoạch thành phố Cần Thơ

6. Công văn lấy ý kiến Dự thảo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 file Word

 

Thông tin đóng góp ý kiến gửi về Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

  • Địa chỉ: 09 Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
  •  Điện thoại: 02923.819.337 || 02923.819.335
  •  Email:  vkt@cantho.gov.vn // cids@cids.org.vn

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video