Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

11/02/2020

Lãnh đạo Viện giai đoạn 2008 - 2010

1. TS. Nguyễn Huỳnh Thanh, Phó Viện trưởng

   Đồng chí Nguyễn Huỳnh Thanh, Phó Viện trưởng,

   Bí thư chi bộ Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ,

   Giai đoạn từ 2008 – 04/2010

 

 

Lãnh đạo Viện giai đoạn 2010 - 2015

1. TS. Trần Thanh Bé, Viện trưởng

   Đồng chí Trần Thanh Bé, Viện trưởng,

   Bí thư chi bộ Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ,

   Giai đoạn từ 3/2010 – 02/2015.

 

2. Ths. Huỳnh Văn Diện, Phó Viện trưởng

   Đồng chí Huỳnh Văn Diện, Phó Viện trưởng,

   Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ,

   Giai đoạn Từ 7/2014 – 4/2015.

 

Lãnh đạo Viện giai đoạn 2015 - 2019

1. Ths. Nguyễn Trọng Cường, Viện trưởng

   Đồng chí Nguyễn Trọng Cường, Viện trưởng,

   Bí thư chi bộ Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ,

   Giai đoạn từ 05/2015 – 03/2019.

 

2. TS. Huỳnh Văn Tùng, Phó Viện trưởng

   Đồng chí Huỳnh Văn Tùng, Phó Viện trưởng,

   Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ.

3. Ths. Võ Minh Cảnh, Phó Viện trưởng

   Đồng chí Võ Minh Cảnh, Phó Viện trưởng,

   Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ.

   

 

Lãnh đạo Viện giai đoạn 2019 - 2022

1. TS. Huỳnh Văn Tùng, Viện trưởng

   Đồng chí Huỳnh Văn Tùng, Viện trưởng

   Bí thư chi bộ Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

2. Ths. Võ Minh Cảnh, Phó Viện trưởng

    Đồng chí Võ Minh Cảnh, Phó Viện trưởng,

    Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ.

3. TS. Lê Chí Phương, Phó Viện trưởng

  Đồng chí Lê Chí Phương, Phó Viện trưởng,

  Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

 

Lãnh đạo Viện hiện nay

1. Ths. Nguyễn Khánh Tùng, Viện trưởng

   

   

 

2. Ths. Võ Minh Cảnh, Phó Viện trưởng

 

3. TS. Lê Chí Phương, Phó Viện trưởng

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video