Kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

28/07/2019

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn:

- Cục Thống kê thành phố Cần Thơ

- Báo cáo UBND thành phố Cần Thơ

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

- Tổng hợp của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video