TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

Kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

28/07/2019

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn:

- Cục Thống kê thành phố Cần Thơ

- Báo cáo UBND thành phố Cần Thơ

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

- Tổng hợp của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ