Khảo sát đánh giá nhu cầu bán mía nguyên liệu của nông hộ Đồng bằng Sông Cửu Long

30/07/2019

Tác giả:  Huỳnh Văn Tùng (1), Lưu Thanh Đức Hải (2)

(1) Phó Viện trưởng, Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

(2) Phó Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí: Kinh tế & Dự báo

Số tạp chí 03(2016) Trang: 38-40

TÓM TẮT
 
Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cung mía với mẫu điều tra là 308 nông hộ trồng mía vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), bằng mô hình Probit. Từ đó đưa ra các kiến nghị để thúc đẩy nông hộ trong vùng cung cấp mía nguyên liệu nhiều hơn cho các nhà máy đường vùng ĐBSCL.
 

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video