Khảo sát đánh giá nhu cầu bán mía nguyên liệu của nông hộ Đồng bằng Sông Cửu long (Huỳnh Văn Tùng, Lưu Thanh Đức Hải)

19/07/2016

Khảo sát đánh giá nhu cầu bán mía nguyên liệu của nông hộ Đồng bằng Sông Cửu long

Khảo sát đánh giá nhu cầu bán mía nguyên liệu của nông hộ Đồng bằng Sông Cửu long

Số tạp chí 03(2016) Trang: 38-40

Tác giả:  Huỳnh Văn Tùng, Lưu Thanh Đức Hải

Tạp chí: Kinh tế & Dự báo

TÓM TẮT

Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cung mía với mẫu điều tra là 308 nông hộ trồng mía vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), bằng mô hình Probit. Từ đó đưa ra các kiến nghị để thúc đẩy nông hộ trong vùng cung cấp mía nguyên liệu nhiều hơn cho các nhà máy đường vùng ĐBSCL.

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 19061

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ