Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân thành phố Cần Thơ đối với công tác Cải cách Hành chính

19/02/2016

Cơ quan thẩm định: UBND thành phố Cần Thơ

Cơ quan chủ trì: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ 11/ 2015 – 11/ 2016)

Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân thành phố Cần Thơ đối với công tác cải cách hành chính ở một số lĩnh vực nhằm cung cấp cơ sở khoa học và khách quan phục vụ việc nâng cao mức độ hài lòng của người dân thành phố Cần Thơ đối với công tác cải cách hành chính.

Đối với công tác cải cách hành chính ở một số lĩnh vực:

+ Lĩnh vực đất đai (Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tách thửa, hợp thửa đối với công dân);

+ Lĩnh vực hộ tịch (Hộ khẩu và quản lý cư trú);

+ Lĩnh vực y tế (Dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện và Trung tâm Y tế);

+ Lĩnh vực đăng ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

* Chi tiết: Vui lòng liên hệ Phòng Hợp tác liên kết đào tạo và bồi dưỡng*

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 1

Tổng lượt truy cập: 21530

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ