HỘI THẢO KHOA HỌC “Đánh giá kết quả mô hình thí điểm và định hương, giải pháp phát triển mô hình du lịch MICE tại thành thành phố Cần Thơ”

16/08/2023
Nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế cạnh tranh phát triển du lịch, trong đó nhận dạng mô hình du lịch MICE phù hợp tại thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì phối hợp với Viện Kinh tế Xã hội thành phố Cần Thơ và Viện nghiên cứu kinh doanh thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đánh giá kết quả mô hình thí  điểm  và  định  hướng, giải  pháp  phát  triển  mô  hình  du  lịch  MICE  tại thành thành phố Cần Thơ”. 

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video