HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

31/07/2015

Hội đồng khoa học là tổ chức tư vấn cho Lãnh đạo Viện Kinh tế - Xã hội về: Mục tiêu, Chương trình hoạt động; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện; Xây dựng, Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức. Tư vấn, hỗ trợ Viện Kinh tế - Xã hội trong quá trình hoạt động và xây dựng chiến lược.

Thành phần Hội đồng khoa học của Viện gồm: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, các Trưởng phòng, một số nhà khoa học và đại diện một số Sở, ngành có liên quan.

Hội đồng khoa học được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.Hội đồng khoa học họp ít nhất 06 tháng một lần và do Chủ tịch Hội đồng triệu tập. 

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 1

Tổng lượt truy cập: 21530

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ