GIỚI THIỆU VIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

26/02/2020

Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ. Theo đó, Viện có chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề chiến lược và chính sách phát triển, quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội, hội nhập, đô thị và các lĩnh vực có liên quan. Năm 2015 được UBND thành phố bổ sung Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ.

-  Tên gọi:  Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ.

- Tên tiếng Anh: Can Tho City Institute for Socio - Economic Development Studies.

- Tên viết tắt: CISED

 Viện là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố; có tư cách pháp nhân, được phép sừ dụng con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video