GIỚI THIỆU VIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

31/07/2015

Viện Kinh tế - Xã hội thành lập theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ. Theo đó, Viện có chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề chiến lược và chính sách phát triển, quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội, hội nhập, đô thị và các lĩnh vực có liên quan.

-  Tên gọi:  Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ.

- Tên tiếng Anh: Can Tho City Institute for Socio - Economic Development Studies.

- Tên viết tắt: CIDS

 Viện là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố; có tư cách pháp nhân, được phép sừ dụng con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 9

Tổng lượt truy cập: 19551

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ