Giới thiệu Seminar lần 5: Khung phân tích Hệ sinh thái kinh doanh

25/07/2019

Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ (CISED) trân trọng thông báo và kính mời Quý học giả tham dự Seminar lần 5 với chủ đề "Khung phân tích Hệ sinh thái kinh doanh" diễn ra vào tuần Thứ nhất, tháng 8/2019 tại Văn phòng CISED.

Nội dung dự kiến của Seminar lần 5 của CISED gồm: (1) Khái quát mô hình hệ sinh thái kinh doanh của các nền kinh tế trên thế giới, (2) phương pháp tiếp cận và (3) khả năng áp dụng Mô hình cho kinh tế thành phố Cần Thơ.

Nguồn: Christian Sarkar and Philip Kotle (2019)

Thành phần dự kiến:

- Chủ trì Seminar: TS. Huỳnh Văn Tùng và ThS. Võ Minh Cảnh, Phó Viện trưởng CISED

- Báo cáo viên: ThS. Trần Tố Loan 

- Thành phần tham dự: Nghiên cứu Viên CISED

Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự tại:

http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video