Dự án Phát triển mô hình kinh tế hộ cho hộ nghèo và cận nghèo tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

30/07/2019

Tác giả: ThS. Tống Thị Thu Hường (*) và các cộng sự

(*) Nghiên cứu Viên, Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Đơn vị tư vấn: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Đơn vị chủ quản: UBND quận Cái Răng

TÓM TẮT

Dự án thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp nhằm cải thiện thu nhập cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn quận Cái Răng, có quan tâm tâm phân tích riêng cho các hộ dân tộc thiểu số. Với các mục tiêu cụ thể. Đối tượng tham gia dự án là 30 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn quận Cái Răng, cụ thể tại 04 phường Lê Bình, Phú Thứ, Thường Thạnh và Ba Láng của quận Cái Răng. Dự án đã được triển khai thực hiện từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018, bao gồm 3 nội dung chính: (i) đánh giá hiện trạng hộ nghèo và hộ cận nghèo tại quận Cái Răng, (ii) phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp cải thiện thu nhập, và (iii) nâng cao năng lực cho cán bộ và hộ nghèo trong quản lý và thực hiện mô hình. 

Các hộ tham gia dự án được hỗ trợ về vốn và kỹ thuật để thực hiện mô hình và mang lại hiệu quả kinh tế. Trong 30 hộ tham gia dự án có 09 hộ thoát nghèo và 15 hộ chuyển từ hộ nghèo lên hộ cận nghèo. Các mô hình thực hiện có hiệu quả là mô hình Chăn nuôi (chăn nuôi heo, chăn nuôi kết hợp gà, vịt, dê), mô hình buôn bán nhỏ (mua bán thức ăn, nước giải khát, bánh ngọt tại nhà,…), mô hình trồng trọt và mô hình tiểu thủ công nghiệp. Về hiệu quả lan toả xã hội và đúc kết thực tiễn, cung cấp cơ sở và bài học kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo, dự án đã tập hợp được các bài học kinh nghiệm khuyến nghị với địa phương để làm tốt hơn trong thời gian tới, đồng thời báo cáo với các cấp ngành thành phố để làm điển hình nhân rộng đối với các thành tựu và bài học kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo của quận Cái Răng, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho người dân trên toàn địa bàn thành phố nói chung.

(Thông tin chi tiết tại: http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm)

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video