Dự án “kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp hệ thống thực phẩm thành phố cần thơ nâng cao hiệu quả sản xuất và cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và hàm lượng gtgt cao dưới các tác động của covid- 19”.

09/11/2021

Dự án “kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp hệ thống thực phẩm thành phố cần thơ nâng cao hiệu quả sản xuất và cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và hàm lượng gtgt cao dưới các tác động của covid- 19”.

Hỗ trợ:

   Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT)

Thông qua:

  Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Chương trình Aus4Reform)

Viện KT-XH TP Cần Thơ thực hiện Dự án:

“Kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp hệ thống thực phẩm TP Cần Thơ nâng cao hiệu quả sản xuất và cung cấp thực phẩm có giá trị DD và hàm lượng GTGT cao dưới các tác động của Covid-19”

Khởi động:

   Tháng 11/2020

Thời gian thực hiện Dự án:

   6 tháng (11/2020 – 4/2021)

Bối cảnh:

   Sản xuất và kinh doanh thực phẩm nói chung và thực phẩm từ sản xuất nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng là một trong những lĩnh vực có lợi thế của thành phố Cần Thơ.

   Ảnh hưởng của Covid-19: tác động lớn ở thị trường xuất khẩu

Mục tiêu:

   Kiến tạo môi trường kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm phục hồi sản xuất kinh doanh dưới các tác động của Covid-19 và cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và hàm lượng giá trị gia tăng cao tại TP Cần Thơ

Đóng góp vào 03 kết quả của Chương trình Aus4Reform:

(1) Tạo lập thị trường cạnh tranh, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(2) Tăng cường thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

(3) Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn

Phối hợp với địa phương:

   Ký Biên bản phối hợp thực hiện với 05 Sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học và Công nghệ. Thực hiện: (1) Cải thiện hình thức cung cấp thông tin quy trình thực hiện các thủ tục ĐKKD của doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm; (2) Rà soát và hỗ trợ doanh nghiệp cấp lại và cấp mới các thủ tục kinh doanh; (3) Tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp.

UBND Thành phố Cần Thơ đã lồng ghép hoạt động của Dự án vào:

+ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của UBND Thành phố Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ gắn với thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ năm 2021.

+ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của UBND Thành phố Cần Thơ về Hỗ trợ và phát triển DN nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố năm 2021.

Các Hợp phần của Dự án:

Hợp phần 1

Nội dung

Đánh giá đặc điểm doanh nghiệp trong hệ thống thực phẩm & Chuỗi Rau Củ Quả

Data

Khảo sát 200 quan sát gồm doanh nghiệp, trung tâm kiểm nghiệm, cơ sở kinh doanh của hệ thống thực phẩm & Chuỗi Rau Quả

Workshop

Tham vấn chuyên gia

Thảo luận nhóm doanh nghiệp

Hợp phần 2

Nội dung

Khung pháp lý ngành thực phẩm & những điểm có thể cải cách

Data

Hệ thống Pháp luật và VBQPPL

Workshop

Tham vấn chuyên gia

Thảo luận nhóm doanh nghiệp

Hợp phần 3

Nội dung

Thí điểm tập huấn và  cải cách thủ tục hành chính

Data

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020, hướng dẫn TTHC và giải đáp thắc mắc cho DN

Workshop

Một Cẩm nang hướng dẫn tích hợp quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Hợp phần 4

Nội dung

Khuyến nghị chính sách

05 nhóm khuyến nghị

(1) Hoàn thiện khung pháp lý về sản xuất, kinh doanh thực phẩm; (2) Kiến tạo môi trường kinh doanh;  (3) Phân cấp quản lý; (4) Thúc đẩy doanh nghiệp trong chuỗi rau quả thành phố Cần Thơ cải thiện sản xuất và cung cấp thực phẩm theo hướng chất lượng dinh dưỡng và hàm lượng giá trị gia tăng, đặc biệt là đảm bảo an toàn thực phẩm theo hướng hậu kiểm và phát triển chuỗi cung ứng; (5) Khuyến khích doanh nghiệp sản xuất phát triển thị trường trong và ngoài nước.

Các hoạt động Hội thảo và Tập huấn

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video