Dự án “Giải pháp tạo cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho phụ nữ thông qua phát triển nông nghiệp đô thị tại Thành phố Cần Thơ” (VT06)

29/08/2021

Ban chủ nhiệm Dự án: ThS. NCS. Nguyễn Công Toàn, ThS. NCS Võ Minh Cảnh và các cộng sự

Đơn vị thực hiện: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Thời gian thực hiện: 10/2019 – 3/2021

Địa bàn triển khai Dự án VT06: Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

Đơn vị tài trợ: Chương trình Sáng kiến Đối tác Đô thị Phát triển Kinh tế địa phương (PMI LED) được Chính phủ Canada tài trợ thông qua Bộ Các vấn toàn cầu Canada (GAC) và Liên đoàn đô thị Canada (FCM) trong 5 năm (2015 – 2020), kéo dài đến tháng 8/2021 nhằm mục tiêu góp phần vào tăng trưởng kinh tế bền vững và bình đẳng tại các nước, trong đó có Việt Nam.

Mục tiêu của Dự án VT06: được tập trung trên ba khía cạnh

  • Về kinh tế: Tăng thu nhập, tạo nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho gia đình và kết nối phát triển cho cộng đồng.
  • Về xã hội: Giải quyết việc làm, tạo động lực phát triển và thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển bền vững nông nghiệp và đô thị.
  • Về môi trường: Kết hợp nghề nông phát triển du lịch, tạo môi trường hệ sinh thái trong lành và bền vững trong đô thị, nâng cao ý thức và giáo dục cho trẻ em trong công tác giảm thiểu sự tác hại của biến đổi khí hậu tại thành phố.

Các hoạt động chính của Dự án VT06:

  • Hoạt động 1: Xây dựng bộ tiêu chí khảo sát hiện trạng, đánh giá nhu cầu hộ gia đình áp dụng mô hình nông nghiệp đô thị tại thành phố Cần Thơ
  • Hoạt động 2: Khảo sát đánh giá hiện trạng hộ gia đình áp dụng mô hình nông nghiệp đô thị tại thành phố Cần Thơ
  • Hoạt động 3: Khảo sát đánh giá nhu cầu hộ gia đình phát triển mô hình nông nghiệp đô thị tại thành phố Cần Thơ
  • Hoạt động 4: Tập huấn cho hộ gia đình kỹ thuật trồng rau, hoa quả an toàn, đảm bảo chất lượng; tổ chức triển khai và thí điểm mô hình nông nghiệp đô thị tại thành phố Cần Thơ
  • Hoạt động 5: Theo dõi, tổng kết, đánh giá và nhân rộng mô hình

Hình ảnh Hội nghị tổng kết dự án VT06

 

Nguồn: CISED

 (Thông tin chi tiết tại: http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm)

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video