Đề tài Xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương của thành phố Cần Thơ định hướng đến năm 2030

29/08/2021

Chủ nhiệm: Võ Minh Cảnh và các cộng sự

Đơn vị chủ trì: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Đơn vị phối hợp: Bộ môn Marketing, Khoa Kinh tế, ĐHCT.

Đơn vị chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

Năm thực hiện: 4/2019 – 9/2020

Năm nghiệm thu: 2020

(Nghiệm thu đề tài, Ảnh: Trung Hiếu)

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương nhằm quảng bá hình ảnh, phục vụ mục tiêu thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Cần Thơ định hướng đến năm 2030.

TÓM TẮT

Nhằm phục vụ mục tiêu thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cho thành phố Cần Thơ đến năm 2030, đề tài “Xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương của thành phố Cần Thơ định hướng đến năm 2030” được tiến hành thực hiện. Đề tài đã tiến hành khảo sát ý kiến của các nhóm đáp viên gồm cư dân, doanh nghiệp, đại diện cơ quan chính quyền và các chuyên gia. Bằng các phương pháp như thống kê mô tả, ma trận SWOT, ma trận hoạch định chiến lược QSPM, phân tích tổng hợp, đề tài đã đề ra bốn chiến lược tiếp thị địa phương của thành phố định hướng đến năm 2030 gồm: (i) Chiến lược Phát triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm đầu mối thương mại và xuất khẩu vùng ĐBSCL; (ii) Chiến lược Phát triển các hoạt động và dịch vụ du lịch phụ trợ; (iii) Chiến lược Phát triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế và (iv) Chiến lược Xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng xuất khẩu. Để chiến lược đảm bảo triển khai thành công và hiệu quả, đề tài đã đề xuất bốn nhóm biện pháp gồm ứng dụng công nghệ; hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu; tổ chức sự kiện, truyền thông, quan hệ công chúng và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đồng thời, đề tài đã đề xuất danh mục phân công nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện chiến lược. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học quan trọng, có tính định hướng để địa phương thực hiện các quyết sách, hành động nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu nói riêng cũng như phát triển kinh tế - xã hội thành phố nói chung.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

  • Báo cáo tổng hợp.
  • Báo cáo tổng quan thực trạng và các yếu tố tạo dựng nên hình ảnh tiếp thị địa phương của thành phố Cần Thơ.
  • Báo cáo Chiến lược tiếp thị địa phương của thành phố Cần Thơ đến năm 2030
  • Báo cáo đề xuất, kiến nghị các biện pháp, hành động cần thực hiện để triển khai các chiến lược.

 

(Thông tin chi tiết tại: http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm)

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video