Xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ quận Ninh Kiều giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020

07/08/2015

Cơ quan chủ trì: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Chủ nhiệm: TS. Trần Thanh Bé

Thời gian thực hiện: tháng 02/2011 đến tháng 10/2011

Kết quả nghiên cứu: đã khái quát được hiện trạng hoạt động KH-CN trên địa bàn quận; đồng thời cũng chỉ ra được những thuận lợi và khó khăn đối với công tác này trong việc hỗ trợ phát triển quận theo định hướng thành trung tâm về tài chính, ngân hàng, văn hóa, giáo dục, KH-CN. Đề tài cũng đã xây dựng và đề xuất nhiệm vụ KH-CN trên địa bàn quận với 5 chương trình với 17 đề tài/dự án cấp quận nhằm đưa KH-CN vào đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động tổ chức quản lý của các cá nhân, tập thể và tổ chức trên địa bàn quận trong giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Các chương trình trọng điểm bao gồm chương trình KH-CN hỗ trợ quy hoạch theo hướng văn minh, hiện đại; hỗ trợ phát triển kinh tế, hỗ trợ xây dựng nếp sống văn minh đô thị, an ninh – trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường; và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác quản lý hành chính.

* Chi tiết: Vui lòng liên hệ Phòng Nghiên cứu khoa học*

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 1

Tổng lượt truy cập: 21530

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ