Đề tài Tác động của những hiệp định thương mại tự do đối với thành phố Cần Thơ và giải pháp ứng phó

27/07/2019

Tác giả: Phạm Bình An

Đơn vị tư vấn: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Đơn vị chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

Năm thực hiện: 2019

ABSTRACT

Đề tài "Tác động của những hiệp định thương mại tự do đối với thành phố Cần Thơ và giải pháp ứng phó" là công trình thực hiện từ tháng 09 năm 2017 đến tháng 08 năm 2019, nhằm đánh giá tác động của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia đến một số ngành sản xuất và xuất khẩu chủ lực của Cần Thơ là lúa gạo, thủy sản, trái cây và may mặc (tập trung ngành sản phẩm nông thủy sản). Nhóm nghiên cứu đánh giá chung chuỗi cung ứng ngành hàng, trong đó sử dụng dữ liệu trong Mô hình xuất khẩu tiềm năng (EPI) của Trung tâm Thông tin thương mại (ITC) để xác định tiềm năng thị trường sản phẩm. Tiếp theo, sử dụng phương pháp chính là Mô hình mô phỏng toàn cầu (GSIM) để đánh giá tác động giảm thuế khi thực hiện các FTA chủ yếu đến các sản phẩm trên, đồng thời sử dụng phương pháp định tính qua phỏng vấn sâu và khảo sát các doanh nghiệp trong ngành để đánh giá tác động phi thuế quan, cũng như khả năng đáp ứng các điều kiện để được hưởng thuế ưu đãi.   

Nghiên cứu cho thấy việc giảm thuế theo lộ trình cam kết thực hiện các FTA giúp ngành sản phẩm nông thủy sản Cần Thơ được hưởng lợi khi xuất khẩu, tùy theo sản phẩm và thị trường. Tuy nhiên tác động đến các tác nhân trong chuỗi cung ứng, nhất là đối tượng nông dân thực sự không lớn như kỳ vọng, do phương pháp sản xuất và kinh doanh trên địa bàn phần lớn còn manh mún, chưa hình thành chuỗi cung ứng hiệu quả, giá trị gia tăng thấp, quá ít thương hiệu mạnh để vươn ra thị trường tiêu dùng toàn cầu. Hiểu biết của doanh nghiệp và người sản xuất về lợi ích và cách thức hưởng lợi từ các FTA còn rất hạn chế.

Do đó, bên cạnh việc hỗ trợ thông tin hội nhập và tiếp cận thị trường để khai thác tốt thuế quan ưu đãi, đề tài đề xuất các giải pháp tập trung nâng cấp chuỗi cung ứng, từ vùng nguyên liệu cho đến xây dựng các thương hiệu với việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ trong quản lý để tạo sự phát triển bền vững và hiệu quả cho Cần Thơ và cả Vùng ĐBSCL.

(Thông tin chi tiết tại:

http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm)

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video