Phân tích thực trạng lao động, đào tạo nghề và đề xuất các giải pháp cho phát triển nguồn nhân lực huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020

07/08/2015

Cơ quan chủ trì: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Chủ nhiệm: ThS. Trần Thế Như Hiệp

Thời gian thực hiện: tháng 11/2012 đến tháng 11/2013

Kết quả nghiên cứu: đề tài đã đánh giá mức độ hài lòng của người lao động đối với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Kết hợp với phân tích cung/cầu lao động trong các lĩnh vực KT-XH của huyện đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển KT-XH của huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

* Chi tiết: Vui lòng liên hệ Phòng Nghiên cứu khoa học*

 

 

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 21177

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ