Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ quận Bình Thủy đến năm 2012, định hướng đến năm 2015

06/10/2015

Cơ quan chủ trì: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Chủ nhiệm: TS. Trần Thanh Bé

Thời gian thực hiện: tháng 07/2010 đến tháng 12/2010

Kết quả của đề tài: đã làm rõ một số vấn đề về hiện trạng có cơ sở khoa học, giúp có thể chọn lựa một số ý tưởng để xây dựng thành những đề tài, dự án đưa ngay vào kế hoạch năm 2011 và 2012. Cụ thể: tổng quan được tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN của quận Bình Thủy giai đoạn 2004-2010 đồng thời xác định những tồn tại, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Từ đó đề xuất định hướng KH&CN của quận Bình Thủy đến năm 2015 bao gồm 6 chương trình (thuộc hai nhóm cấp Thành phố và cấp quận quản lý) với 14 đề tài dự án cụ thể thuộc các lĩnh vực: (i) phát triển nông nghiệp (theo hướng nông nghiệp đô thị) nông thôn và nông dân; (ii) phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; (iii) khoa học xã hội nhân văn, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nghề; (iv) ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; (v) hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm; và (vi) quy hoạch phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

* Chi tiết: Vui lòng liên hệ Phòng Nghiên cứu khoa học*

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 1

Tổng lượt truy cập: 21530

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ