Nghiên cứu tình hình dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ

07/08/2015

Cơ quan chủ trì: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Cơ quan phối hợp:  TT. Y Tế dự phòng TPCT

Chủ nhiệm: BS. Nguyễn Trung Nghĩa

Thời gian thực hiện: tháng 07/2011 đến tháng 04/2014

Kết quả nghiên cứu: đã cho thấy tỷ lệ SDD thể nhẹ cân là 14,7%, trong đó SDD nhẹ cân độ 1: 12,3%, độ 2: 1,9% và độ 3: 0,5%. Tỷ lệ SDD thể thấp còi là 21,0%, trong đó SDD thấp còi độ 1: 15,5%, độ 2: 3,6% và độ 3: 1,9%. Tỷ lệ SDD thể gầy còm là 5,7%. Tỷ lệ trẻ bị thừa cân và béo phì là 4,5%, trong đó thừa cân (2,9%) phổ biến hơn béo phì (1,6%). Các yếu tố chính có liên quan đến tỷ lệ SDD nhẹ cân ở trẻ bao gồm: tuổi của trẻ; trình độ học vấn của cha và mẹ; thu nhập hộ gia đình; tình trạng sở hữu nhà vệ sinh và chỉ số khối lượng cơ thể của bà mẹ. Các yếu tố chính có liên quan đến tình hình SDD thấp còi ở trẻ: tuổi của trẻ; cân nặng trẻ khi sinh; trình độ học vấn của mẹ và cha; thu nhập hộ gia đình; tình trạng sở hữu nhà vệ sinh; chỉ số khối lượng cơ thể của bà mẹ và kiến thức thực hành chăm sóc thai của bà mẹ. Các yếu tố liên quan đến tình hình SDD gầy còm ở trẻ là: thu nhập hộ gia đình và chỉ số khối lượng cơ thể của bà mẹ. Yếu tố liên quan đến tình hình thừa cân, béo phì ở trẻ tại TPCT là trình độ học vấn của bà mẹ. Mô hình can thiệp có tác động tích cực đối với chỉ số Z CN/T sau 12 tháng nghiên cứu can thiệp, độc lập với các biến khác. Mô hình can thiệp có tương tác với chỉ số Z CN/CC tại thời điểm ban đầu là yếu tố quan trọng có tác động tích cực đối với chỉ số Z CN/CC sau nghiên cứu can thiệp. Mô hình can thiệp chưa thể hiện được tác động tích cực lên chỉ số Z CC/T. Mô hình can thiệp đã làm hạn chế tốc độ gia tăng của SDD nhẹ cân. Đặc biệt, nhóm can thiệp không còn trẻ SDD nhẹ cân độ 2 và 3 tại cả hai thời điểm T6 và T12. Tỷ lệ trẻ SDD gầy còm ở nhóm can thiệp có xu hướng được cải thiện trong quá trình phát triển của trẻ nhưng sự khác biệt này chưa đạt được mức ý nghĩa thống kê. Đối với SDD gầy còm độ 2 và 3, nhóm can thiệp có sự sụt giảm và không còn trẻ SDD nhẹ cân độ 2 và 3 ở cả hai thời điểm T6 và T12. Mô hình can thiệp chưa thể hiện tác động có ý nghĩa thống kê đối với tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ sau 06 và 12 tháng nghiên cứu theo dõi. Nghiên cứu can thiệp cải thiện được chỉ số đa dạng thức ăn của trẻ và tỷ lệ trẻ có từ 03 bữa ăn trở lên trong ngày. Nghiên cứu can thiệp làm giảm có ý nghĩa thống kê tỷ lệ trẻ có thời gian vận động dưới 60 phút một ngày.

*Nội dung chi tiết xin vui lòng liên hệ với Phòng nghiên cứu khoa học*

 

 

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 21177

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ