Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định giá thành sản xuất lúa hàng hóa trên địa bàn thành phố cần thơ

07/08/2015

Cơ quan chủ trì: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Chủ nhiệm: ThS. Trần Thế Như Hiệp

Thời gian thực hiện: tháng 09/2011 đến tháng 11/2013

Kết quả nghiên cứu: đề tài thực hiện nhằm xác định các yếu tố giá thành sản xuất lúa một cách đầy đủ, chính xác làm cơ sở định giá mua/bán đảm bảo nông dân có lãi hợp lý. Qua đó đã đánh giá được hiện trạng sản xuất lúa trên địa bàn TPCT; xác định cơ cấu và các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành sản xuất lúa hàng hóa tại TPCT; trên cơ sở đó xây dựng mô hình dự báo giá thành sản xuất lúa hàng hóa cho ba vụ lúa chính gồm Đông Xuân, Hè Thu và Thu Đông trên địa bàn TPCT.

* Chi tiết: Vui lòng liên hệ Phòng Nghiên cứu khoa học*

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 1

Tổng lượt truy cập: 21178

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ