Hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn quận Ninh Kiều

07/08/2015

Cơ quan chủ trì: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Chủ nhiệm: ThS. Trần Thế Như Hiệp

Thời gian thực hiện: tháng 5/2014 đến 9/2015

Kết quả nghiên cứu: qua số liệu nghiên cứu cho thấy du lịch của quận Ninh Kiều đã làm cho du khách trong nước hài lòng về chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch; cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch; năng lực phục vụ của đội ngũ hướng dẫn viên. Đối với du khách quốc tế thì hài lòng về năng lực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ du lịch; đặc trưng của địa phương. Một số lý do khiến du khách cảm thấy không hài lòng gồm vấn đề về giao thông; công tác quản lý giá cả, công tác bảo hộ và phương tiện di chuyển trên sông chưa tốt; sản phẩm vui chơi giải trí chưa thực sự thu hút; tour du lịch còn đơn điệu, ngắn ngày; ẩm thực chưa phong phú, năng lực phục vụ của nhân viên còn nhiều hạn chế; sản phẩm lưu niệm và sản vật địa phương còn khá ít so với nhu cầu ; vấn đề về vệ sinh môi trường; Kết quả phân tích SWOT đã đưa ra định hướng phát triển ngành du lịch quận Ninh Kiều đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2025. Các định hướng cụ thể về định hướng về thị trường và sản phẩm; định hướng về tiếp thị xúc tiến, quảng bá; định hướng tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch.

Nghiên cứu cũng đã đề xuất một số giải pháp phát triển ngành du lịch quận Ninh Kiều đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025. Trong đó có giải pháp đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch; cải thiện cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch; năng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao năng lực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ du lịch; đặc trưng của địa phương.

* Chi tiết: Vui lòng liên hệ Phòng Nghiên cứu khoa học*

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 21177

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ