Đề tài Hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch quận Ninh Kiều

25/07/2019
Tác giả: ThS. Trần Thế Như Hiệp và các cộng sự
 
Đơn vị tư vấn: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ
 
Đơn vị quản: UBND quận Ninh Kiều
 
Năm thực hiện: 2015

Đề tài được thực hiện nhằm phân tích hiện trạng các nguồn lực ngành du lịch và đề xuất giải pháp phát triển du lịch quận Ninh Kiều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 để cung cấp cơ sở đề xuất hướng phát triển và các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm du lịch trên địa bàn quận. 

Kết quả phân tích số liệu thứ cấp và số liệu khảo sát cho thấy: đóng góp của ngành du lịch quận Ninh Kiều vào cơ cấu kinh tế của quận là không nhỏ. Lượng du khách đến quận Ninh Kiều ngày một tăng cả về số lượng và số ngày lưu trú, đây là cơ hội và cũng là thách thức đối với ngành du lịch quận Ninh Kiều trong thời gian tới ở khía cạnh phải cạnh tranh với các địa phương khác và đòi hỏi phải ngày càng gia tăng chất lượng dịch vụ du lịch. Các kết quả phân tích chuyên sâu mức độ hài lòng của du khách, phân tích hồi quy tương quan các yếu tố có liên quan từ các số liệu điều tra khảo sát; một số bất cập của ngành du lịch được ghi nhận bao gồm: năng lực quản lý của hệ thống nhà hàng khách sạn và đội ngũ điều hành du lịch chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao; các loại hình kinh doanh du lịch còn thiếu tính đa dạng; đầu tư phát triển, công tác quy hoạch, tào tạo chưa xứng tầm. Cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ du lịch được đầu tư cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển, cụ thể như các điểm tham quan, vui chơi giải trí còn thiếu; thiếu hệ thống cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn tiếp đón du khách quốc tế; hệ thống giao thông đường bộ ở một số nơi và một số lộ tuyến đến các điểm du lịch còn nhỏ hẹp. 

Xuất phát từ một số kết quả nghiên cứu, các giải pháp cần quan tâm thực hiện để phát triển du lịch quận Ninh Kiều bao gồm: Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch; Phát triển cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch; Nâng cao năng lực phục vụ của đội ngũ du lịch; Nâng cao năng lực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ du lịch; Giải pháp đẩy mạnh liên kết hợp tác trong phát triển du lịch.

(Thông tin chi tiết tại: http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm)

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video