Đề tài “các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ phục vụ Khoa học Xã hội và Nhân văn TPCT giai đoạn 2011-2015”

07/08/2015

Chủ trì: Ban Tuyên giáo Thành Uỷ

Chủ nhiệm: CN. TT Kiệt

Thời gian: Phê duyệt tháng 12/2011

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 21177

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ