Thành phố Cần Thơ cơ bản trở thành thành phố Công nghiệp trước năm 2020

06/10/2015

Cơ quan thẩm định: UBND thành phố Cần Thơ

Cơ quan chủ trì: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Trọng Cường

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2015 đến hết tháng 12/2015

Mục tiêu nghiên cứu

(1) Hệ thống cơ sở lý luận về phát triển thành phố công nghiệp, bao gồm cơ sở lý luận về công nghiệp hóa; các khái niệm về công nghiệp hóa; và chiến lược công nghiệp hóa ở Việt Nam.

(2) Đánh giá thực trạng công nghiệp hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2015; phân tích những thành tựu và hạn chế, bài học kinh nghiệm;

(3) Xác định bộ tiêu chí và đo lường các tiêu chí công nghiệp hóa để thành phố Cần Thơ cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa vào năm 2020, bao gồm nhóm tiêu chí phản ánh trình độ phát triển kinh tế; nhóm tiêu chí phản ánh trình độ phát triển xã hội; nhóm tiêu chí phản ánh chất lượng môi trường và nhóm tiêu chí phản ánh trình độ KH&CN. Các tiêu chí này được xây dựng trên cơ sở đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (18 tiêu chí) và có xem xét bổ sung các tiêu chí thành phần đặc thù của thành phố Cần Thơ. Để giải quyết nội hàm “cơ bản trở thành thành phố công nghiệp” việc định lượng các nhóm tiêu chí và tiêu chí cụ thể sẽ được xem xét đáp ứng ít nhất ở mức 80% đến 85% chỉ tiêu định lượng so với các bộ tiêu chí tham khảo.

(4) Xây dựng lộ trình và hệ thống giải pháp thực hiện Đề án, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí và chỉ tiêu để thành phố Cần Thơ cơ bản trở thành thành phố công nghiệp năm 2020, bao gồm nhóm giải pháp thực hiện bộ tiêu chí; nhóm giải pháp đảm bảo thực hiện các mục tiêu; và nhóm giải pháp đột phá và đảm bảo tính đồng bộ.

* Chi tiết: Vui lòng liên hệ Phòng Nghiên cứu khoa học*

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 1

Tổng lượt truy cập: 21530

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ