Viện Kinh tế – Xã hội thành phố Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực thực hiện đề án “Xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020”

07/10/2015

Thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo Viện Kinh tế – Xã hội thành phố Cần Thơ thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Cần Thơ cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020” với các mục tiêu cụ thể như sau: Một là hệ thống cơ sở lý luận về phát triển thành phố công nghiệp, bao gồm cơ sở lý luận về công nghiệp hóa; các khái niệm về công nghiệp hóa; và chiến lược công nghiệp hóa ở Việt Nam; Hai là đánh giá thực trạng công nghiệp hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2015, phân tích những thành tựu và hạn chế, bài học kinh nghiệm; Ba là xác định bộ tiêu chí và đo lường các tiêu chí công nghiệp hóa để thành phố Cần Thơ cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa vào năm 2020, bao gồm nhóm tiêu chí phản ánh trình độ phát triển kinh tế; nhóm tiêu chí phản ánh trình độ phát triển xã hội; nhóm tiêu chí phản ánh chất lượng môi trường và nhóm tiêu chí phản ánh trình độ khoa học và công nghệ; Bốn là xây dựng lộ trình và hệ thống giải pháp thực hiện Đề án, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí và chỉ tiêu để thành phố Cần Thơ cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, bao gồm nhóm giải pháp thực hiện bộ tiêu chí; nhóm giải pháp đảm bảo thực hiện các mục tiêu; và nhóm giải pháp đột phá và đảm bảo tính đồng bộ.

Đề án được khởi động từ tháng 6/2015 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2015 trình Ủy ban nhân thành phố Cần Thơ. Hiện tại, Đề án đã triển khai hoàn tất các hoạt động: Hội thảo khởi động, thu thập số liệu thứ cấp, thực hiện khảo sát thực tế hoạt động của các Khu công nghiệp và doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Một số hình ảnh của các hoạt động khởi động Đề án:

Hội đồng thẩm định Đề cương Đề án họp thẩm định vào ngày 25/6/2015

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - Ông Trương Quang Hoài Nam (Chủ tịch Hội đồng) chủ trì cuộc họp (đầu tiên bên phải)

Nhóm thực hiện Đề án đi tìm hiểu thực tế hoạt động của các ngành công nghiệp TP. Cần Thơ

Nhóm thực hiện Đề án tham quan Vườn ươm doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Nhóm thực hiện Đề án làm việc tại Trung tâm Hạ tầng KCN Thốt Nốt

Nhóm thực hiện Đề án đi tìm hiểu thực tế ở Tân Cảng, Thốt Nốt

Nhóm thực hiện Đề án đi tìm hiểu thực tế ở doanh nghiệp chế biến thủy sản

Bài và ảnh: Tố Loan

 

 

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 1

Tổng lượt truy cập: 21530

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ