Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

07/08/2015

Cơ quan chủ trì: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Văn Diện

Thời gian thực hiện: đầu năm 2014 - 31/12/2015

Kết quả nghiên cứu: Chương trình phát triển nhà ở phải tuân thủ theo quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch các lĩnh vực ngành, quy hoạch phát triển đô thị của thành phố Cần Thơ. Xây dựng chương trình phát triển nhà ở đáp ứng các yêu cầu: (i) đảm bảo nhu cầu chổ ở cho người dân, (ii) hoàn thành quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ, (iii) đảm bảo an sinh xã hội và gắn kết với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, (iv) đáp ứng nhu cầu dãn dân và nâng cao chất lượng nhà ở.

* Chi tiết: Vui lòng liên hệ Phòng Nghiên cứu khoa học*

 

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 18178

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ