Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đề tài “Phát triển mô hình du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ”

21/11/2023

Hôm qua 18/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề tài “Phát triển mô hình du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ”.

Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề tài “Phát triển mô hình du lịch MICE tại TP. Cần Thơ”. Ảnh: Trường An

Cuộc họp do ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ (Chủ tịch Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề tài “Phát triển mô hình du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ”) chủ trì và các thành viên trong hội đồng tham dự.

Đề tài do ông Nguyễn Khánh Tùng, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ và Viện nghiên cứu Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đồng chủ nhiệm.

NCS. Đặng Văn Thọ trình bày báo cáo tổng kết đề tài. Ảnh: Trường An

Du lịch MICE là loại hình du lịch kết hợp tổ chức hội nghị, hội thảo và triển lãm. Du lịch MICE đang là một trong những xu hướng phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới, loại hình du lịch MICE mang lại lợi ích to lớn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ phát triển toàn diện và đưa thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch, điều phối khách cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long thì việc nghiên cứu thực hiện đề tài “Phát triển Mô hình du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ” là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài đã tiếp cận nghiên cứu số liệu sơ cấp và thứ cấp kết hợp phỏng vấn chuyên gia để đánh giá thực trạng du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ. Kết quả đã khảo sát 370 phiếu du khách trong và ngoài nước, doanh nghiệp, chuyên gia để có thông tin xây dựng mô hình du lịch MICE thí điểm tại thành phố Cần Thơ và nghiên cứu định lượng để đánh giá kết quả vận hành thí điểm mô hình du lịch MICE. Đặc biệt, đề tài đã sử dụng công phân tích SWOT để hình thành các chiến lược và gợi ý các giải pháp phát triển du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, với vị trí và điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên du lịch, Cần Thơ có nhiều tiềm năng phát triển du lịch MICE. Các vấn đề cần hoàn thiện trước mắt như cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, chất lượng dịch vụ, cải thiện các điều kiện tại các điểm đến. Đặc biệt là cần nghiên cứu thành lập một cơ quan làm đầu mối phát triển du lịch MICE; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể phát triển du lịch MICE Cần Thơ; quan trọng hơn hết là xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch MICE trong phạm vi cấp vùng, trong đó Cần Thơ là trung tâm, chủ trì các hoạt động tổ chức hội nghị mang tính chất quy mô vùng, khu vực, cả nước và quốc tế để hoàn thiện sản phẩm MICE Cần Thơ.

PGS. TS. Đào Ngọc Cảnh phát biểu phản biện. Ảnh: Trường An

Theo Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL: "Đề tài được tổ chức thực hiện công phu, nghiêm túc, đúng, đủ các hồ sơ, biểu mẫu theo qui định. Chủ nhiệm đề tài, các thành viên tham gia và phối hợp thực hiện là những người am hiểu, có kiến thức gắn với nội dung đề tài; bám sát mục tiêu, yêu cầu, đối tượng nghiên cứu, thực hiện đúng hạn, kết quả hoàn thành hầu hết các sản phẩm của đề tài (9/10 sản phẩm) theo Thuyết minh đề cương và Hợp đồng thực hiện đề tài. Nhìn chung, đây là một đề tài được thực hiện khá tốt. Việc mô tả, thuyết minh, luận giải về tổng quan đề tài, sự cần thiết, đối tượng và phương pháp nghiên cứu phù hợp; cơ sở lý luận, thực trạng phát triển du lịch và du lịch MICE tại TP. Cần Thơ, đề xuất giải pháp và mô hình thí điểm, cũng như báo cáo kết quả nghiên cứu rõ ràng."

Còn theo Ông Nguyễn Hoàng Ơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch TP. Cần Thơ đánh giá nội dung báo cáo nhìn chung thể hiện được đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và bám sát đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên cũng cần điều chỉnh và bổ sung một số thông tin, số liệu đảm bảo khách quan và đúng với thực tế.

Du lịch MICE ở Cần Thơ giai đoạn sau đại dịch COVID 19 đã và đang phục hồi mạnh mẽ. Với vị trí Trung tâm ĐBSCL, thành phố Cần Thơ được nhiều tỉnh, thành cả nước lựa chọn tổ chức sự kiện, hội nghị. Đây là loại hình du lịch với dư địa lớn, mang lại hiệu quả cao đối với phát triển du lịch và kinh tế của thành phố. Tuy nhiên, cần có kế hoạch cụ thể và dài hạn để phát triển có hiệu quả du lịch MICE, góp phần đưa ngành du lịch thành phố Cần Thơ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Qua buổi đánh giá, Hội đồng nghiệm thu đánh giá Ban chủ nhiệm đề tài đã bám sát đề cương, đề xuất mô hình phát triển du lịch MICE phù hợp với thực tiễn, kết quả Hội đồng thống nhất đánh giá Đạt.

Nguồn trích dẫn: Bài (t/h) Trường An – TTPTDL

(https://canthotourism.vn/vi/detailnews/?t=danh-gia-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-de-tai-phat-trien-mo-hinh-du-lich-mice-tai-thanh-pho-cantho&gidzl=SxMu9tCv8IPogByZS2Sc87QWl2PgUY9tRgU-Scyh87WxyBrwQdiYB3dqx2evU29yQVNhUJaolwyoS3ul9G&id=heritage_772)

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video