Chương trình phát triển nhà ở TPCT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

30/07/2019

Tác giả: TS. Huỳnh Văn Diện (*) và các cộng sự

(*) Nguyên Phó Viện Trưởng, Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Đơn vị tư vấn: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Cần Thơ

TÓM TẮT

Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Cần Thơ được xây dựng nhằm quyết tâm thực hiện các Chiến lược hành động phát triển nhà ở quốc gia, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chung trong từng giai đoạn của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thành chỉ tiêu trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Phạm vi lập Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ bao gồm 05 quận (Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt) và 04 huyện (Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Phong Điền). Số liệu thứ cấp: Sử dụng các số liệu thống kê của thành phố Cần Thơ đến năm 2014. Số liệu sơ cấp: Sử dụng số liệu điều tra hiện trạng nhà ở thành phố Cần Thơ tại thời điểm tháng 7 năm 2014. Chương trình được thực hiện đã đánh giá được hiện trạng phát triển nhà ở của TPCT, từ đó đề xuất được nội dung chương trình phát triển nhà ở của TPCT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, đề xuất được các giải pháp cụ thể để thực hiện chương trình như: Giải pháp về quy hoạch, kiến trúc và kỹ thuật xây dựng; Giải pháp quản lý và phát triển thị trường nhà ở; Giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển nhà ở cho các đối tượng xã hội; Giải pháp về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở; Giải pháp về hoàn thiện hệ thống, nâng cao năng lực tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về xây dựng, về nhà ở; Giải pháp về vốn, cơ chế và chính sách về tài chính.

(Thông tin chi tiết tại: http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm)

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video