TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

Chương trình phát triển nhà ở TPCT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

30/07/2019

Tác giả: TS. Huỳnh Văn Diện (*) và các cộng sự

(*) Nguyên Phó Viện Trưởng, Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Đơn vị tư vấn: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Cần Thơ

TÓM TẮT

Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Cần Thơ được xây dựng nhằm quyết tâm thực hiện các Chiến lược hành động phát triển nhà ở quốc gia, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chung trong từng giai đoạn của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thành chỉ tiêu trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Phạm vi lập Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ bao gồm 05 quận (Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt) và 04 huyện (Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Phong Điền). Số liệu thứ cấp: Sử dụng các số liệu thống kê của thành phố Cần Thơ đến năm 2014. Số liệu sơ cấp: Sử dụng số liệu điều tra hiện trạng nhà ở thành phố Cần Thơ tại thời điểm tháng 7 năm 2014. Chương trình được thực hiện đã đánh giá được hiện trạng phát triển nhà ở của TPCT, từ đó đề xuất được nội dung chương trình phát triển nhà ở của TPCT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, đề xuất được các giải pháp cụ thể để thực hiện chương trình như: Giải pháp về quy hoạch, kiến trúc và kỹ thuật xây dựng; Giải pháp quản lý và phát triển thị trường nhà ở; Giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển nhà ở cho các đối tượng xã hội; Giải pháp về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở; Giải pháp về hoàn thiện hệ thống, nâng cao năng lực tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về xây dựng, về nhà ở; Giải pháp về vốn, cơ chế và chính sách về tài chính.

(Thông tin chi tiết tại: http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm)