Cần Thơ thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong năm 2022

09/12/2022

Sáng 07/12, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - cho biết: Năm 2022, thành phố thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo nghị quyết của HĐND thành phố đề ra.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, nêu các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị tại kỳ họp.

Nổi bật là tăng trưởng GRDP đạt 12,64% so với năm 2021; hầu hết các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại; hoạt động thương mại - dịch vụ tăng mạnh; hoạt động du lịch khởi sắc, phục hồi mạnh mẽ, doanh thu ngành du lịch tăng khá cao so với cùng kỳ; tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu của thành phố ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của doanh nghiệp, người dân; sản xuất nông nghiệp duy trì tăng trưởng và phát triển toàn diện, sản lượng của ngành nông nghiệp vượt kế hoạch đề ra; thị trường tiền tệ, tín dụng ổn định, nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay tăng khá cao so với đầu năm; công tác quản lý Nhà nước về đô thị, xây dựng, đất đai, môi trường đạt nhiều kết quả tích cực; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác giáo dục và đào tạo được chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học; tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, mạng lưới y tế dần ổn định và phát triển, chất lượng khám chữa bệnh các tuyến được chú trọng; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; công tác dạy nghề và giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm, đời sống tinh thần của Nhân dân được nâng cao; lĩnh vực thông tin và truyền thông, hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định...

Bên cạnh các kết quả tích cực, ông Phạm Văn Hiểu cho biết thành phố vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Sự phục hồi ở một số ngành, lĩnh vực chưa đồng đều; giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận chuyển… tăng cao đã ảnh hưởng đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức và người dân. Công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm so với mục tiêu, tiến độ và yêu cầu đề ra; việc thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế. Công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chung, kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư… triển khai chậm so với tiến độ. Tình hình cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tuy được quan tâm nhưng tiến độ thực hiện còn chậm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân; điều kiện tiếp cận công nghệ số, kỹ năng số của bộ phận cán bộ, công chức và người dân còn hạn chế. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp; tình hình khiếu kiện, khiếu nại còn diễn ra, cần tiếp tục quan tâm theo dõi, chỉ đạo.

“Trước tình hình đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, quyết tâm cao hơn nữa và có các giải pháp căn cơ, đồng bộ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong của năm 2023 theo nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố đã đề ra”, ông Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh.

*10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023

Theo ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, năm 2023 thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu tập trung khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của thành phố; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển thành phố, đặc biệt là tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, mạnh, đồng bộ và bền vững kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống cảng, dịch vụ logistics. Phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

* Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, UBND thành phố đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị tại kỳ họp lần này, đó là:

(1) Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025…; đặc biệt là Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

(2) Tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp của thành phố, đầu tư hạ tầng các Cụm công nghiệp; tăng cường xúc tiến đầu tư vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, lĩnh vực công nghiệp chế biến chuyên sâu, công nghiệp hỗ trợ.

(3) Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường phổ biến, chuyển giao các giống cây trồng mới có chất lượng và giá trị cao vào sản xuất; ứng dụng cơ giới hóa trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, phù hợp với từng loại cây trồng, vật nuôi. 

(4) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng công nghệ ưu tiên, công nghệ cao trong các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường hỗ trợ tổ chức, cá nhân xây dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực đã được bảo hộ. 

(5) Tập trung khai thác các nguồn thu, quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh, phấn đấu thu vượt dự toán trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định.

(6) Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Cần Thơ. Đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiên công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án mới.

(7) Nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện các chỉ tiêu về giáo dục năm 2023. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng cho mọi tình huống. Quản lý, sử dụng hiệu quả và truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Thực hiện công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế, đảm bảo đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều trị. Nâng cao kết quả và chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; thực hiện kịp thời chính sách trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nếp sống văn hóa - văn minh đô thị; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. 

(8) Tiếp tục phát triển hạ tầng số đảm bảo phủ 100% trên địa bàn thành phố với băng thông rộng, tốc độ cao, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, đảm bảo hạ tầng phục vụ tốt mục tiêu chuyển đổi số toàn diện kinh tế số, xã hội số và chính phủ số được triển khai.

(9) Tăng cường các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường. Hoàn thành dự án đầu tư hệ thống trang thiết bị truyền nhận, phần mềm quản lý, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải và thiết bị giám sát, quản lý khối lượng chất thải rắn. Chủ động các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

(10) Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương trong và ngoài thành phố, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực.


Nguồn: T. Xuân - Cổng thông tin Cần Thơ

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video