Cải thiện hình ảnh du lịch Cần Thơ trong xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương

04/12/2019

Tác giả: (1) Ts. Huỳnh Văn Tùng

               (2) Ths. Huỳnh Thị Thùy Dương

Ảnh:Sưu tầm

(1) Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

(2) Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 11/2019, ISSN 0866-7373

Chuyên mục: Khoa học – Công nghệ

Từ khóa: hình ảnh du lịch Cần Thơ, chiến lược tiếp thị địa phương

TÓM TẮT

Việc xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương nhằm phát triển thành phố Cần Thơ tương xứng với tiềm năng và lợi thế là rất cần thiết. Bởi thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, được Trung ương hỗ trợ để phấn đấu trở thành trung tâm đa chức năng, có sức lan tỏa về kinh tế, văn hóa, xã hội, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp cận theo mô hình của Simon Anholt, hình ảnh của du lịch phản ánh tiềm năng cuốn hút của tài nguyên thiên nhiên và năng lực về du lịch, là một trong sáu nhóm nhân tố quan trọng cấu thành nên thương hiệu địa phương. Bài viết làm rõ hình ảnh du lịch tại thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện hình ảnh du lịch thành phố Cần Thơ, hướng đến việc khai thác, sử dụng và phát triển tiềm năng du lịch hiện có, đóng góp cho công tác xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương.

Tải về nội dung bài viết:

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video