Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng tín dụng nhà ở tại thành phố Cần Thơ (Quan Minh Nhựt, Huỳnh Văn Tùng)

19/07/2016

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng tín dụng nhà ở tại thành phố Cần Thơ

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng tín dụng nhà ở tại thành phố Cần Thơ

Số tạp chí 05(2015) Trang: 89-91

Tác giả: Quan Minh NhựtHuỳnh Văn Tùng

Tạp chí: Kinh tế & Dự báo

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn ngân hàng mua nhà của hộ gia đình trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình Binary Logistic để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn ngân hàng để mua nhà của hộ gia đình. Kết quả phân tích từ số liệu được khảo sát với 226 hộ gia đình có nhu cầu mua nhà trên địa bàn thành phố Cần Thơ cho thấy quyết định vay vốn ngân hàng để mua nhà của hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: giới tính chủ hộ, việc làm chủ hộ, tổng chi tiêu hàng tháng, hiểu biết vay vốn, giá nhà hộ muốn mua và tài sản thế chấp.

Nguồn: http://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-4304/baibao-32527.html

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 19061

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ