Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả canh tác của hộ trồng dưa hấu tại TP. Cần Thơ (Đoàn Hoài Nhân & Đỗ Văn Xê)

19/07/2016

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả canh tác của hộ trồng dưa hấu tại TP. Cần Thơ

Đoàn Hoài Nhân & Đỗ Văn Xê (2016), "Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả canh tác của hộ trồng dưa hấu tại TP. Cần Thơ", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(3), 98-116.

Tóm Tắt

Nghiên cứu ước lượng hiệu quả kĩ thuật, hiệu quả phân phối nguồn lực và hiệu quả sử dụng chi phí của các hộ trồng dưa hấu tại thành phố Cần Thơ. Với dữ liệu thu thập được từ những hộ canh tác dưa hấu năm 2014, phương pháp phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis) được sử dụng để ước lượng hiệu quả kĩ thuật, hiệu quả phân phối, hiệu quả sử dụng chi phí của nông hộ kết hợp sử dụng công cụ phân tích hồi quy hàm TOBIT. Kết quả phân tích cho thấy các hộ canh tác dưa hấu đạt hiệu quả kĩ thuật cao (TE= 99,77%). Tuy nhiên, do hạn chế của việc sử dụng các yếu tố đầu vào nên hiệu quả chi phí và hiệu quả phân phối đạt ở mức thấp (16,69% và 16,74%).

 

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 19061

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ