Bảo vệ đề cương Dự án Ứng dụng mô hình vườn Du lịch Sinh thái tại xã Trường Thành

23/08/2019

Chiều ngày 21/8/2019, nhóm nghiên cứu Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ báo cáo Thuyết minh Dự án KH&CN: “Ứng dụng mô hình vườn Du lịch Sinh thái tại xã Trường Thành, huyên Thới Lai” trước Hội đồng KH&CN huyện Thới Lai.

Tham dự buổi họp có ông Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch UBND Huyện Thới Lai, Chủ tịch Hội đồng KH&CN cùng đại diện các phòng chuyên môn của huyện; ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ (CISED) cùng đại diện nhóm nghiên cứu.

Phó Viện trưởng Huỳnh Văn Tùng và nhóm nghiên cứu CISED cùng với cán bộ xã Trường Thành đi khảo sát các tiềm năng du lịch của Xã (Ảnh: CISED)

Nhóm nghiên cứu CISED trình bày nội dung thuyết minh và dự kiến các hoạt động ứng dụng mô hình vườn du lịch sinh thái, xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng cho huyện Thới Lai, góp phần phát triển bền vững du lịch trên cả 3 phương diện về kinh tế - văn hóa, con người và bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần tạo động lực phát triển không gian du lịch phía Tây của thành phố Cần Thơ cũng như hiện thực hóa chủ trương phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch.

Lãnh đạo 2 đơn vị luôn đặt ra yêu cầu cao đối với kết quả của dự án. Kỳ vọng dự án phải mang lại hiệu quả thực tế cho người dân, mang lại các lợi ích về kinh tế - xã hội như: tăng nguồn thu từ hoạt động phát triển du lịch mang lại, tận dụng và khai thác có hiệu quả các nguồn lực sản xuất, tăng giá trị sản xuất sản phẩm, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường sinh thái, đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới và đời sống dân cư.

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Tin, bài: Thùy Dương, Công Toàn (CISED)

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video