Báo cáo Lựa chọn các Hiệp định thương mại tự do tác động đến tăng trưởng và phát triển kinh tế thành phố Cần Thơ

30/07/2019

Trong các FTA Việt Nam đã ký kết đến thời điểm hiện tại, thị trường của thành phố Cần Thơ (TPCT) đang có xu hướng thiên về các FTAs theo thứ tự ưu tiên sau: 1. VJEPA và AJEPA (VN-Janpan và ASEAN-Japan); 2. ATIGA (ASEAN); 3. ACFTA (ASEAN-China); 4. VN-US BTA (Việt Nam – Hoa kỳ); 5. VKFTA (Việt Nam – Hàn Quốc).

NỘI DUNG BÁO CÁO:

1. Tổng quan các FTA Việt Nam tham gia

2. Tăng trưởng và phát triển kinh tế TPCT 15 năm (GĐ 2004 – 2018) và các mối liên hệ với các FTA

Tăng trưởng và phát triển kinh tế TPCT giai đoạn 2004 – 2018

Đặc điểm thị trường và sản phẩm xuất khẩu TPCT

Các điểm hạn chế trong phát triển của nội tại nền kinh tế cần khắc phục

Mối liên hệ giữa các FTA và các ngành chủ lực của TPCT

3. Gợi ý giải pháp tận dụng hợp tác quốc tế về kinh tế và các FTA để phát triển kinh tế thành phố trong các giai đoạn tới

Lựa chọn FTA phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của TPCT để tập trung khai thác

Giải pháp phát triển nội lực để tận dụng cơ hội từ các FTA 

 

Do Báo cáo có nhiều thông tin thuộc yêu cầu bảo mật, Quý đọc giả quan tâm vui lòng gửi thông tin về:

http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm.

Một số thông tin của Báo cáo:

Cam kết thuế quan trong các FTA Việt Nam tham gia và thực thi

Nguồn: Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế TP. HCM, 2018

Cơ cấu ngành hàng xuất khẩu của thành phố Cần Thơ theo châu lục năm 2018 (%/tổng Kim ngạch)

Ngành
Châu Á
Châu Âu
Châu Mỹ
Châu Phi
Châu Úc
Gạo
21,75
0,93
1,39
1,43
0,36
Thủy sản
14,76
5,72
12,51
2,72
2,16
Dệt may
6,97
1,11
3,45
-
0,27
Lông vũ
0,37
-
-
0,01
-
Dược
1,12
-
-
-
-
PB, hóa chất
2,04
-
-
-
-
SP từ gỗ
-
0,22
0,13
-
0,07
NS & NSCP
4,62
0,31
0,70
-
0,86
Thép & SP
0,42
-
0,12
-
-
Khác (*)
10,85
1,99
0,64
-
-

Nguồn: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, 2018

Khả năng tăng doanh thu ngành cá Tra trong 5 năm tới tại các thị trường  (% doanh nghiệp nhận định)

Nguồn: Khảo sát của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ, 2018

Khả năng tăng doanh thu ngành Tôm trong 5 năm tới tại các thị trường (% doanh nghiệp nhận định)

Nguồn: Khảo sát của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ, 2018

Khả năng tăng doanh thu ngành gạo trong 5 năm tới tại các thị trường (% doanh nghiệp nhận định)

Nguồn: Khảo sát của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ, 2018.

Tin, ảnh: Tố Loan

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video