Ban Lãnh đạo Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

18/03/2022

Viện trưởng: Ths. Nguyễn Khánh Tùng

Điện thoại: 02923 819 334  

Di Động: 0898 84 91 38

Email: khanhtung@cids.org.vn; khanhtung@cantho.gov.vn

------------------------------------------------------------------------------------

Phó Viện trưởng: ThS Võ Minh Cảnh

Điện thoại: 02923 819 336

Di Động: 0939 36 5555

Email: minhcanh@cids.org.vn; minhcanh@cantho.gov.vn

--------------------------------------------------------------------------------------

Phó Viện trưởng: Ths. Cao Thị Minh Thảo

Di Động: 0908 802647

Email: minhthao@cids.org.vn; minhthao@cantho.gov.vn

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video