TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

Ban Lãnh đạo Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

24/10/2019

Viện trưởng: TS Huỳnh Văn Tùng

Điện thoại: 02923 819 334  

Di Động: 0939 99 44 55

Email: hvtung@cids.org.vn; vantung@cantho.gov.vn

----------------------------------------------------------------------------

Phó Viện trưởng: ThS Võ Minh Cảnh

Điện thoại: 02923 819 336

Di Động: 0939 36 5555

Email: minhcanh@cids.org.vn; minhcanh@cantho.gov.vn

----------------------------------------------------------------------------------

Phó Viện trưởng: TS Lê Chí Phương

Di Động: 0939 57 07 07

Email: lcphuong@cids.org.vn; phuongnoivu@cantho.gov.vn