Áp dụng phương pháp chi phí du hành để xác định giá trị cảnh quan của Chợ nổi Cái Răng TP. Cần Thơ

07/08/2019

Tác giả: Phạm Trung Hiếu (1), Lưu Tiến Thuận (2)

Chợ Nổi Cái Răng (Ảnh: Internet)

(1) Viện Kinh tế - Xã hội, Thành phố Cần Thơ 

(2) Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ

Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp,  ISSN 2588-1256, Tập 1(2) - 2017

Từ khóa: chợ nổi Cái Răng, giá trị cảnh quan, phương pháp chi phí du hành

TÓM TẮT 

Nghiên cứu tiến hành xác định giá trị cảnh quan của chợ nổi Cái Răng mang lại cho đối tượng khách trong nước trong năm 2016. Phương pháp chi phí du hành theo vùng và phương pháp hồi quy tuyến tính được sử dụng để xác định giá trị cảnh quan của chợ nổi Cái Răng và xây dựng đường cầu du lịch của du khách trong nước đối với chợ nổi. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, giá trị du lịch của chợ nổi Cái Răng năm 2016 dưới dạng tiền tệ là 373.747,39 triệu đồng. Trong đó, thặng dư của du khách khi tham quan chợ nổi Cái Răng là 116.003,68 triệu đồng và thu nhập của các doanh nghiệp nhận được dưới dạng chi tiêu của du khách là 257.743,71 triệu đồng. Đường cầu du lịch của khách nội địa có dạng VR = 15,916 – 8,961.10 -6  x TC. Nghiên cứu đã đóng góp thêm minh chứng cho lý thuyết giá trị cảnh quan và phương pháp chi phí du hành với trường hợp cụ thể chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 

Tải về nội dung bài viết

(Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm)

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video