Nghiên cứu đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp hoàn thiện mô hình an toàn vệ sinh thực phẩm đường phố tại thành phố Cần Thơ

09/11/2021

Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Đơn vị chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

Năm nghiệm thu: 2020

Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Nguyễn Trung Nghĩa (*)

Đồng chủ nhiệm: PGS.TS.BS Huỳnh Văn Bá (**)

(*) PGĐ Sở Y tế TP. Cần Thơ

(**) Phó Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, Trưởng bộ môn Da liễu trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Danh sách thành viên ban chủ nhiệm:

TS. Huỳnh Văn Tùng

ThS. Trần Tố Loan

BSCKII. Lưu Hoàng Việt

BSCKI Vũ Tiến Đạt

ThS. Phạm Thị Bích Ngọc

ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

ThS.BS. Nguyễn Tấn Đạt

ThS. Huỳnh Trung Hậu

MỤC TIÊU

Mục tiêu chung

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp hoàn thiện mô hình an toàn vệ sinh thực phẩm đường phố tại thành phố Cần Thơ.

Mục tiêu cụ thể

(1) Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm đường phố nhằm đánh giá hiệu quả mô hình an toàn vệ sinh thực phẩm đường phố tại TPCT.

(2) Can thiệp hoàn thiện 01 mô hình thí điểm cải thiện ATVSTP đường phố tại TPCT.

(3) Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, nâng cao chất lượng mô hình an toàn vệ sinh thực phẩm đường phố và nhân rộng mô hình an toàn vệ sinh thực phẩm đường phố tại TPCT.

 

KẾT CẤU ĐỀ TÀI GỒM 6 CHƯƠNG

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHƯƠNG 5. HIỆU QUẢ MÔ HÌNH AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM ĐƯỜNG PHỐ SAU CAN THIỆP

CHƯƠNG 6. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM ĐƯỜNG PHỐ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

Nguồn: CISED

(Thông tin chi tiết tại: http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm)

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video